EVEN TẶNG ACC RÁC MIỄN PHÍEVEN ĐANG DIỄN RA

Sau mỗi lần thuê gói tool theo từng đợt even bạn sẽ được tặng 1 acc rác ngẫu nhiên tự động và hoàn toàn miễn phí
Even đang diễn ra thuê gói tool >= 10.000Đ
EVEN THÁNG 10 FREE TOOL V1 BẮT ĐẦU SAU KHI UPDATE XONG 10.20
THỜI GIAN: TỪ 3 ĐẾN 7 NGÀY SẼ CÓ THÔNG BÁO LẠI