WEB THUÊ HACK LIÊN MINH HUYỀN THOẠI,TOOL LMHT

THÔNG BÁO : UPDATE 10.22.1 TẮT MỞ LẠI TOOL ĐỂ UPDATE


    • THÔNG BÁO CỦA SHOP
    • THÔNG BÁO : UPDATE 10.22.1 TẮT MỞ LẠI TOOL ĐỂ UPDATE
    • THAM GIA GROUP ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ
...
Tài khoản 5

Tài khoản 5
Chiến được luôn
...
Tài khoản 21

Tài khoản 21
Chiến được luôn
...
Tài khoản 12

Tài khoản 12
Chiến được luôn
...
Tài khoản 17

Tài khoản 17
Chiến được luôn
...
Tài khoản 9

Tài khoản 9
Chiến được luôn
...
Tài khoản 26

Tài khoản 26
Chiến được luôn
...
Tài khoản 29

Tài khoản 29
Chiến được luôn
...
Tài khoản 1

Tài khoản 1
Chiến được luôn
...
Tài khoản 4

Tài khoản 4
Chiến được luôn
...
Tài khoản 8

Tài khoản 8
Chiến được luôn
...
Tài khoản 24
Còn lại: 10/30/2020 20:03:26
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 20:04 30/10
Tài khoản 24

...
Tài khoản 28
Còn lại: 10/30/2020 20:51:47
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 20:52 30/10
Tài khoản 28

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 22
Còn lại: 10/30/2020 22:09:37
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:10 30/10
Tài khoản 22

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 6
Còn lại: 10/30/2020 22:15:04
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:16 30/10
Tài khoản 6

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 30
Còn lại: 10/30/2020 22:27:47
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:28 30/10
Tài khoản 30

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 18
Còn lại: 10/30/2020 22:36:23
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:37 30/10
Tài khoản 18

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 14
Còn lại: 10/30/2020 22:53:24
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:54 30/10
Tài khoản 14

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 2
Còn lại: 10/30/2020 22:53:28
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 22:54 30/10
Tài khoản 2

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 27
Còn lại: 10/30/2020 23:08:17
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:09 30/10
Tài khoản 27

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 19
Còn lại: 10/30/2020 23:15:27
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:16 30/10
Tài khoản 19

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 13
Còn lại: 10/30/2020 23:21:08
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:22 30/10
Tài khoản 13

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 23
Còn lại: 10/30/2020 23:31:48
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:32 30/10
Tài khoản 23

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 16
Còn lại: 10/30/2020 23:36:19
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:37 30/10
Tài khoản 16

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 7
Còn lại: 10/30/2020 23:45:39
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 23:46 30/10
Tài khoản 7

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 25
Còn lại: 10/30/2020 23:59:45
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 00:00 31/10
Tài khoản 25

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 3
Còn lại: 10/31/2020 00:16:35
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 00:17 31/10
Tài khoản 3

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 11
Còn lại: 10/31/2020 00:37:24
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 00:38 31/10
Tài khoản 11

... Chơi đêm +2h
Tài khoản 20
Còn lại: 10/31/2020 01:05:44
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 01:06 31/10
Tài khoản 20

...
Tài khoản 10
Còn lại: 10/31/2020 03:36:09
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 03:37 31/10
Tài khoản 10

...
Tài khoản 15
Còn lại: 11/08/2020 14:27:55
+1p chờ đổi pass
Thuê đc lúc 14:28 08/11
Tài khoản 15

Top đại gia Tháng

Top 10 người thuê tool nhiều nhất sẽ được cộng tiền tài khoản vào 0h ngày cuối tháng bắt đầu tính từ tháng 4/2020.
Top 1 + 150K, Top 2 + 100K, Top 3 + 70K, Top 4 +50K, Top 5 +30K, Top 6-10 + 20K.
key tháng tặng 2 acc bk hoặc 10 acc random và ko được tính top đại gia

1
coketail - 734 giờ
2
typhuong - 334 giờ
3
0964451251 - 260 giờ
4
doandat.kayn - 240 giờ
5
haku94 - 186 giờ.
6
trantuyentn20 - 180 giờ.
7
daicaquan20 - 178 giờ.
8
mayandi12 - 175 giờ.
9
sieucu1234 - 169 giờ.
10
anhduc0408 - 166 giờ.
11
phucsi11 - 155 giờ.
12
yubidon - 145 giờ.